Start Aktualno?ci Aktualno?ci Harcerscy ratownicy!
Harcerscy ratownicy!

W?drowniczy Kurs Pierwszej Pomocy w Bojanowie. 23 uczestnikw, 8 instruktorw, 12 osb kadry pomocniczej, 90 godzin biwakowych.

Zako?czy? si? trwaj?cy dwa weekendy (18-20.11 i 9-11.12) W?drowniczy Kurs Pierwszej Pomocy. Zaj?cia odbywa?y si? wSzkole Podstawowej w Bojanowie. Kurszosta? zorganizowanyprzez Harcerski Klub Ratowniczy IMPILO dzia?aj?cy przynaszym Hufcu. Szkolenie prowadzili instruktorzy Harcerskiej Szko?y Ratownictwa z Poznania, z szefow? HSR - phm. Ann? Mazurczak na czele. W trenowaniu umiej?tno?ci ratowniczych pomaga?o kursantom 12 osb kadry pomocniczej. Uczestnikami kursu byli g?wnie cz?onkowie Hufca ZHP Rawicz, a tak?eharcerkii harcerze z innych wielopolskich hufcw.

Podczas pierwszegoweekendu adeptw pierwszej pomocy zapoznano z teori?, natomiast na drugim zje?dzie zdobyt? wiedz??wiczonopodczas wielu symulacji. Po wielu godzinach ci??kiej pracy uczestnicy przyst?pili do egzaminu, ktry sk?ada? si? z dwch cz??ci: resuscytacji kr??eniowo-oddechowejiautomatycznej defibrylacji zewn?trznej oraz udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanym w przygotowanych symulacjach. Efektem kursu by?o przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy 23 osb, z czego 15 z rawickiego hufca.

Organizatorzy kursu wraz z uczestnikami szczeglne podzi?kowanie kieruj? do Pani Teresy Polc - Dyrektor Szko?y Podstawowej w Bojanowie za udost?pnienie obiektuoraz wsparcie w kszta?ceniu m?odych ludzi, z tak wa?nej dziedziny jak? jest pierwsze pomocoraz dla wszystkich instruktorw i cz?onkw kadry pomocniczej, ktrzy pomogli w prowadzeniu zaj??.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.