Start Aktualno?ci Aktualno?ci Dzie? My?li Braterskiej 2012
Dzie? My?li Braterskiej 2012

W tym roku z tej okazji zuchy, harcerki, harcerze i instruktorzy naszego hufca spotkali si? 21 lutego w sali klubu Neptun w Rawiczu. Uroczyst? zbirk? rozpocz?li?my wspln? piosenk?. Nast?pnie zuchy przypomnia?y histori? naszego harcerskiego ?wi?ta.

Organizatorzy przygotowali tak?e kilka atrakcyjnych zada?, maj?cych nam przybli?y? postacie zwi?zane ze skautingiem. Na zako?czenie tradycyjnie stan?li?my w braterskim kr?gu, aby przekaza? sobie iskierk? przyja?ni. Spotkanie przygotowa?y zuchy wraz z dru?ynowymi z 2 GZ Le?ne Skrzaty i 3 GZ Weso?e Plastusie.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.