Start Aktualno?ci Aktualno?ci Walka o ogie?!
Walka o ogie?!

19 lipca harcerze z 17 Rawickiej Dru?yny Harcerskiej "Or?y" oraz 19 Rawickiej Dru?yny W?drowniczej "Czarna Per?a" wrcili z dwutygodniowego obozu w Jele?ni. Wrcili z baga?em do?wiadcze?, bol?cymi nogami i zm?czonymi, ale zadowolonymi twarzami. Tegoroczny obz odbywa? si? pod has?em "Walka o ogie?". Walka nie by?a dos?owna - uczestnicy rozpalali ogniska za pomoc? krzesiwa, uczyli si? jak przetrwa? w dziczy bez zapasw jedzenia i wody, a tak?e wcielali si? w jaskiniowcw - budowali jaskiniowe pojazdy (wy?cigi wzbudzi?y wiele emocji), projektowali jaskinie marze?, wykonywali w?asne ?uki, a tak?e polowali na uciekaj?c? zwierzyn?. Poza zaj?ciami odbywaj?cymi si? na stanicy, obz obfitowa? w w?drwki - po ni?szych i wy?szych partiach malowniczych Beskidw. A? po?owa uczestnikw zdecydowa?a si? zaatakowa? drugi po Babiej Grze najwy?szy szczyt Beskidu ?ywieckiego - Pilsko. Ka?dy, kto zdecydowa? si? wzi?? udzia? w ekspedycji, wszed? na szczyt, co jest niew?tpliwym sukcesem. B?d?c w Jele?ni, nie sposb nie wybra? si? nad wodospad w Sopotni Wielkiej, a tak?e do ?ywca - tam najwi?ksz? atrakcj? okaza?a si? wizyta w parku linowym. Nie zabrak?o rwnie? kontaktu z cywilizacj? - wszyscy z zapartym tchem ogl?dali transmisj? fina?owego meczu siatkarskiej Ligi ?wiatowej, w ktrym Polska reprezentacja zdoby?a z?oto. Zaj?? by?o sporo, ale to nie one by?y najwa?niejsze podczas obozu - najwa?niejsza by?a magiczna, braterska atmosfera, ktra po??czy?a wszystkich obecnych w Jele?ni. Dzi?ki niej ka?dy szczyt by? do zdobycia, ka?da droga by?a do przej?cia, a ka?da ciemna chmura na niebie szybko znika?a. Dzi?ki niej ka?de ognisko mia?o w sobie moc, ktra ?adowa?a akumulatory po ci??kim dniu. Dzi?ki niej nie ??cz? nas tylko wspomnienia, ale tak?e tera?niejsze spotkania, rozmowy, oraz wsplne plany na przysz?o??.


"Przyjaci? kr?g zawi?za? ju? czas,
Razem z nimi na szczyty, a stamt?d do gwiazd..."

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.