Start Aktualno?ci Aktualno?ci Kolonia Zuchowa w Lewinie K?odzkim.
Kolonia Zuchowa w Lewinie K?odzkim.

Od 22 do 31 lipca rawickie zuchy przebywa?y w Lewinie K?odzkim. Cho? w zasadzie to nie zupe?nie rawickie a Wsz?dobylskie, bo pod tak? nazw? odbywa?a si? tegoroczna kolonia zuchowa. Uczestniczy?o w niej 19 dzieci, nad ktrymi opiek? sprawowa?y 3 osoby kadry.

Podczas 10 dni zuchy poznawa?y bli?sz? i nieco dalsz? okolic?, bawi?y si?, ?piewa?y, tropi?y ?lady i rozwi?zywa?y zagadki. W Kudowie-Zdrj przyjrza?y si? zabawkom i dawnym ludowym rzemios?om (Muzeum Zabawki i Szlak Gin?cych Zawodw), w Dusznikach-Zdrj pozna?y papier ze wszystkich stron (Festiwal Papieru w Muzeum Papiernictwa). Przenios?y si? nawet na moment do odleg?ej Japonii za spraw? wizyty w Ogrodzie Japo?skim w Jarkowie.

Kolonijne dni maj? to do siebie, ?e mijaj? bardzo szybko i nim si? obejrzeli?my ju? trzeba by?o wsiada? do poci?gu i po?egna? go?cinn? Ziemi? K?odzk?. Wrcili?my do domw z nowymi przyja?niami, wspomnieniami i umiej?tno?ciami.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.