Start Aktualno?ci Aktualno?ci Ratownicy ZHP w Szkole Podstawowej w Mas?owie!
Ratownicy ZHP w Szkole Podstawowej w Mas?owie!

We wtorek 5 lutego 2013r. sze?cioosobowa grupa z Harcerskiego Klubu Ratowniczego "IMPILO" skorzysta?a z zaproszenia Pana Dyrektora Ryszarda Preussa i wybra?a si? na spotkanie z uczniami Szko?y Podstawowej w Mas?owie.

We wtorek 5 lutego 2013r. sze?cioosobowa grupa z Harcerskiego Klubu Ratowniczego "IMPILO" skorzysta?a z zaproszenia Pana Dyrektora Ryszarda Preussa i wybra?a si? na spotkanie z uczniami Szko?y Podstawowej w Mas?owie. Ratownicy przeprowadzili 2-godzinne zaj?cia w ramach projektu "Bezpieczna Szko?a" z zakresu bezpiecze?stwa, podstaw pierwszej pomocy oraz zdrowego trybu ?ycia. Dzieci obejrza?y specjalnie na to spotkanie przygotowan? prezentacj? multimedialn?, wzi??y udzia? w pogadance o bezpiecze?stwie, a na koniec przyst?pi?y do ?wicze? praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.