Start Aktualno?ci Aktualno?ci Dzie? My?li Braterskiej 2013!
Dzie? My?li Braterskiej 2013!

Z tej okazji odby?o si? spotkanie w Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu. Na tegorocznym Dniu My?li Braterskiej mia?o

miejsce podsumowanie cz??ci pracy nad wyborem nowego bohatera naszego hufca. Ka?da dru?yna przedstawi?a pozosta?ym

swojego kandydata: 19RDW "Czarna per?a" Aleksandra Kami?skiego, 7RDH Jana Paw?a II, 17RDH "Or?y" i 1PRDH

przedstawi?y nam posta? Janusza Korczaka. Wszyscy starali si? przybli?y? nam sylwetk? wybranej przez siebie postaci

jak najlepiej. Pomi?dzy prezentacjami nie zabrak?o pl?sw, piosenek oraz skromnego pocz?stunku. Harcerze i zuchy mia?y

mo?liwo?? zadawania pyta? dru?ynom o bezkonkurencyjno?ci ich kandydata na przygotowanych przez siebie stoiskach.

P?niej odby?o si? g?osowanie gdzie dru?yna mia?a swj g?os, ale rwnie? instruktor mia? osobny g?os. Najlepszy okaza? si?

Aleksander Kami?ski zaprezentowany przez 19RDW "Czarna per?a". Na koniec zawi?zali?my kr?g i rozeszli?my si? domu

z u?miechami na twarzy.

Tekst: druhna Marta Kurkiewicz

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.