Start Aktualno?ci Aktualno?ci IV Forograficzna Gra Miejska "Szare Szeregi".
IV Forograficzna Gra Miejska "Szare Szeregi".


W sobot? 21 wrze?nia na terenie Rawicza odby?a si? ju? IV Fotograficzna Gra Miejska "Szare Szeregi". Tym razem do rywalizacji przyst?pi?o 20 patroli podzielonych na 2 trasy - dzienn? i nocn?, w sumie 160 osb. Po zako?czeniu tras dziennej pod Pomnikiem ?o?nierza Polskiego, odby? si? uroczysty apel. Uczestnicy gry z?o?yli kwiaty i znicze przed tablic? upami?tniaj?c? poleg?ych za Ojczyzn? harcerzy i harcerki. Wszyscy uczestnicy gry otrzymali nagrody i pami?tkowe dyplomy.

Opisy tras:


Trasy dzienne "Z" i "H"

Zadaniem by?o odnalezienie na terenie miasta miejsc, ktrych fotografie uczestnicy otrzymali na kartach startowych. By?y to g?wnie widokwki dawnego Rawicza. Ponadto punkty bonusowe otrzymywali Ci, ktrzy pomogli harcerzom z Szarych Szeregw (w t? rol? wcieli si? cz?onkowie dru?yn rawickiego hufca) w wykonywaniu ich zada? - malowanie powsta?czej kotwicy, pierwsza pomoc, dor?czenie tajnej przesy?ki, udzia? w tajnym nauczaniu.

Trasa nocna "HS-W"

Zadaniem by?o poruszanie si? po punktach wyznaczonych przez Organizatorw na terenie ca?ego Rawicza. Wskazwkami, jak odnale?? kolejny punkt by?y zagadki i rebusy. Przy ka?dym punkcie uczestnicy musieli zrobi? sobie zdj?cie i wykona? zadanie dodatkowe.

Wyniki:


Trasa o kryptonimie "Z" - trasa dzienna ( 2 patrole na trasie)
1 miejsce - Patrol "Le?ne Skrzaty" z 2 Gromada Zuchowa z Rawicza
2 miejsce - Patrol "Czarne pantery" z Prbnej Dru?yny Harcerskiej "Prze??cz" z Miejskiej Grki


Trasa o kryptonimie "H" - trasa dzienna (11 patroli na trasie)
1 miejsce - 17 Rawicka Dru?yna Harcerska "Or?y"
2 miejsce - Patrol "Bia?e Pomara?cze" z 1 Pocztowej Rawickiej Dru?yny Harcerskiej

3 miejsce - Patrol "Bia?e Or?y" z Szko?y Podstawowej nr 3 w Rawiczu


Trasa o kryptonimie "HS-W" - trasa nocna (7 zespo?w na trasie)
1 miejsce - 18 Prbna Rawicka Dru?yna Starszoharcerska
2 miejsce - Patrol "Wi?nie" z 8 Dru?yny Harcerskiej "Granatowe Tropiki" z Bojanowa
3 miejsce - Patrol "Rebelles Pepite" z Jutrosina


Zdj?cia z tej gry znajdziecie na facebooku, na koncie Hufca ZHP Rawicz.


 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.