Start Aktualno?ci Aktualno?ci Kosmiczna ekspedycja - biwak 8 DH w Kuraszkowie.
Kosmiczna ekspedycja - biwak 8 DH w Kuraszkowie.

W dniach 27 - 29 wrze?nia 2013 roku godnie z has?em przewodnim biwaku harcerze 8 DH "Granatowe Tropiki" wyruszyli na kosmiczn? ekspedycj?. Wirtualnie zwiedzali odleg?e planety, poruszali si? w?rd gwiazd oraz odkrywali tajemnice gwiazdozbiorw. Jednym z g?wnych punktw programu by? cykl do?wiadcze? fizycznych. Ka?dy harcerz mg? na w?asnej skrze przekona? si?, jak wielk? moc ma ci?nienie i naelektryzowanie, dowiedzie? si?, w jaki sposb zamieni? odkurzacz w armat?, a plastikow? butelk? w wyrzutni? rakietow?. Takie proste zadania umo?liwi?y harcerzom przyjrze? si? bli?ej nauce i technice, z ktrej korzystaj? w codziennym ?yciu. Dobrze jest nie tylko podziwia?, ale tak?e umie? wyt?umaczy? to, co si? widzi, s?yszy lub czuje. Nauka to nie tylko nudne zadania domowe, podr?cznikowe teksty czy trudne obliczenia. Czasem mo?e by? te? zabawnie, wystarczy pomys?! Instruktorzy starli si? zach?ci? swoich podopiecznych do dzia?ania, nieustannej pracy nad sob? i odkrywania pasji w swoim ?yciu. Nie zabrak?o rwnie? harcerskiego kr?gu przy ognisku, ?wieczkowisku i w?drwki po pi?knych Kocich Grach.

Wi?cej zdj?? znajdziecie na facebooku, na koncie Hufca ZHP Rawicz.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.