Start Aktualno?ci Aktualno?ci Ca?a Polska Uczy Ratowa? - Tak?e Rawicz
Ca?a Polska Uczy Ratowa? - Tak?e Rawicz

Europejski Dzie? Przywracania Czynno?ci Serca - rekord w RKO. W samo po?udnie 16 pa?dziernika 2013r. cz?onkowie HKR "IMPILO" oraz harcerze (kandydaci na cz?onkw "IMPILO") wzi?li udzia? w akcji organizowanej w ramach obchodw Europejskiego Dnia Przywracania Czynno?ci Serca maj?cej na celu ustanowienie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji kr??eniowo-oddechowej przez jak najwi?ksz? liczb? osb. Organizatorem akcji by? tygodnik ?ycie Rawicza. Razem z nami RKO prowadzili: ratownicy medyczni z MED GROUP S.C., stra?acy z Jednostki Ratowniczo - Ga?niczej w KP PSP w Rawiczu, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, dziennikarze, uczniowie rawickich szk? oraz mieszka?cy Rawicza. W sumie 210 osb.


 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.