Start Aktualno?ci Aktualno?ci 8 urodziny 8 Dru?yny Harcerskiej "Granatowe Tropiki" z Bojanowa.
8 urodziny 8 Dru?yny Harcerskiej "Granatowe Tropiki" z Bojanowa.

W pi?tkowy wieczr 18 pa?dziernika 8 Dru?yna Harcerska "Granatowe Tropiki" obchodzi?a swoje 8 urodziny. Na uroczysto?? t? przybyli cz?onkowie semki, oraz liczna grupa go?ci - Burmistrz Bojanowa Pan Jzef Zuter, Przewodnicz?cy Rady Miejskiej w Bojanowie Pan Maciej Jagodzi?ski, Dyrektor Szko?y Podstawowej w Bojanowie Pani Teresa Polc, Dyrektor Gimnazjum w Bojanowie Pan Ireneusz M?ynek, Pan Leszek Stark, Pani Wies?awa ?wierzewska, reprezentacje dru?yn hufca Rawicz wraz z dru?ynowymi oraz rodzice harcerzy. By?y wspomnienia, historia, zdj?cia, ?yczenia, tort i oczywi?cie prezenty. Wszyscy mile sp?dzili czas w harcerskim kr?gu przy ?wieczkowisku na "Stanicy u Piotra", obiekcie semki ktry mie?ci si? w Kawczu, gm. Bojanowo.


 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.