W dniach 6-8 grudnia 2013 roku odby? si? ju? VIII Biwak Wigilijny Siedemnastej, Dziewi?tnastej i Próbnej Starszoharcerskiej. Jego uczestnicy zasiedli do wspólnej wieczerzy, a na sto?ach pojawi?o si? nawet wi?cej ni? 12 potraw, podzielili si? op?atkiem i mile przywitali przyby?ego Gwiazdora. Program biwaku opiera? si? na prawie i przyrzeczeniu harcerskim oraz historii ?wi?t bo?ego narodzenia.  Nie zabrak?o te?  prawdziwego ?niegu, który w tym dniu obficie spad? w Domaradzicach. Kadra biwaku sk?ada wyrazy podzi?kowania dla Pana Burmistrza Jutrosina Zbigniewa Koszarka i Pana So?tysa Domaradzic Eugeniusza Szymkowiaka za pomoc w organizacji biwaku.

 


Stworzone dziÄ™ki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.