Start Aktualno?ci Aktualno?ci Spotkanie op?atkowe Hufca Rawicz - Izbice 20.12.2013r.
Spotkanie op?atkowe Hufca Rawicz - Izbice 20.12.2013r.

W pi?tek 20 grudnia 2013 roku w Izbicach odby?o si? spotkanie op?atkowe Hufca Rawicz. Na pocz?tek przyozdobili?my choink? w?asnor?cznie wykonanymi ozdobami. P?niej w?rd nas zago?ci?o Betlejemskie ?wiat?o Pokoju, przy ktrym ?piewali?my kol?dy i dzielili?my si? op?atkiem sk?adaj?c sobie serdeczne, harcerskie ?yczenia. Nie mog?o te? zabrakn?? Gwiazdora, ktry przyby? do nas wywo?any okrzykami na jego cze??. W jego worku znalaz? si? s?odki podarunek dla ka?dego. Kiedy ten mi?y go?? nas opu?ci?, dh. Klaudia sprawdzi?a nasz? wiedz? na temat ?wi?t Bo?ego Narodzenia - na szcz??cie wszyscy test zdali?my. Spotkanie zako?czy?o si? w braterskim kr?gu.


 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.