Cz?onkowie 8 Dru?yny Harcerskiej "Granatowe Tropiki" wzi?li udzia? w balu karnawa?owym przedszkolaków z Kawcza. Przedszkolaki dowiedzia?y si?, kim jest harcerz i co robi na co dzie? oraz us?ysza?y pi?kna gaw?d? o przyja?ni. Pó?niej przyszed? czas na harcerskie pl?sy i taneczne wyg?upy. Po?egna? i u?cisków nie by?o ko?ca, zapewne w nied?ugim czasie spotkamy si? na wspólnym ognisku!

 

 

fot. Przedszkole w Kawczu.

 


Stworzone dziÄ™ki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.