Start Aktualno?ci Aktualno?ci Warta Dru?yny Reprezentacyjnej przy Krzy?u i Ikonie.
Warta Dru?yny Reprezentacyjnej przy Krzy?u i Ikonie.

W dniu dzisiejszym cz?onkowie dru?yny reprezentacyjnej naszego hufca wystawili wart? przy Krzy?u i Ikonie ?wiatowych Dni M?odzie?y. Pierwsza cz??? uroczysto?ci odby?a si? na terenie Zak?adu Karnego w Rawiczu, natomiast p?niej symbole zosta?y przeniesione do ko?cio?a pw. ?w. Andrzeja Boboli w Rawiczu.


 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.