ZLOT HUFCA ZHP RAWICZ - Miejska Górka 27-29.06.2014r.

Pierwszego dnia zlotu by? apel, by?o ognisko, by?y rozmowy do pó?na..

 

Drugi dzie? Zlotu te? by? pe?en wra?e?. Do po?udnia odby?y si? dwie gry miejskie - dla zuchów "Tropem Antka Cwaniaka", a dla pozosta?ych "Pami?tnik Aleksandra Kami?skiego". Po odpoczynku poobiednim rozpocz??y si? bloki programowe "Pasje harcerskiego umys?u" oraz "Harce harcerskiego cia?a". W pierwszym bloku harcerze mogli wzi?? udzia? w Harcerskiej Akademii Florystyki, Harcerskiej Szkole Przetrwania, Harcerskiej Akademii Pierwszej Pomocy, Harcerskiej Poczcie Polowej, Harcerskiej Kasie Oszcz?dno?ci oraz warsztatach z filcowania. Podczas drugiego bloku zaj?? by?o nieco wi?cej ruchu podczas zumby, street dance'u, baseballa, gier parkowych. W tym czasie odby? si? tak?e Zuchowy Program Specjalny. Wieczór sponsorowa?y zabawy integracyjny :) Trzeci dzie? Zlotu rozpocz?li?my od polowej Mszy ?w., któr? odprawi? ks. Marian Podlarz. O godz. 10:00 rozpocz??o si? podsumowanie Zlotu, podczas którego uczestnicy sobotnich zaj?? opowiadali i prezentowali co na nich robili. Zako?czyli?my apelem i kr?giem. I tak zako?czy? si? Zlot harcerzy rawickiego hufca.

Kiedy si? znowu widzimy w tak licznym gronie?

Wi?cej zdj?? ze zlotu na:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.771963146158096.1073741846.308329749188107&type=3


 


Stworzone dziÄ™ki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.