Start Aktualno?ci Aktualno?ci Podsumowanie i podzi?kowania po ZLOCIE HUFCA!
Podsumowanie i podzi?kowania po ZLOCIE HUFCA!

Po Zlocie Hufca pozosta?o nam jeszcze raz z?o?y? serdeczne harcerskie podzi?kowania wszystkim, ktrzy wsparli nas w realizacji tego zadania, a w szczeglno?ci:


Panu Karolowi Skrzypczakowi, burmistrzowi Miejskiej Grki
Panu Adamowi Bandurze, sekretarzowi Miejskiej Grki
Panu Mieczys?awowi Szymankiewiczowi, kierownikowi Zak?adu Gospodarki Komunalnej w Miejskiej Grce
Panu Tadeuszowi B?ochowiakowi, prezesowi KS Sparta
Panu Markowi Stachowi, dyrektorowi OSKiAL w Miejskiej Grce
Panu Markowi Heinze, przewodnicz?cemu Rady Przyjaci? Harcerstwa
Hm. Jerzemu Kleszczy?skiemu, z-cy przewodnicz?cego Rady Przyjaci? Harcerstwa
Panu Piotrowi Domanieckiemu, cz?onkowi Rady Przyjaci? Harcerstwa
Panu Jackowi Gwizdkowi, cz?onkowi Rady Przyjaci? Harcerstwa
Panu Krzysztofowi Skrzypczakowi, cz?onkowi Rady Przyjaci? Harcerstwa
Panu Maciejowi Szymkowiakowi, z-cy dyrektora OSiR w Rawiczu
Ks. Marianowi Podlarzowi, proboszczowi parafii pw. ?w. Miko?aja w Miejskiej Grce
Druhnie Marii Str?yk z Miejskiej Grki
Firmie RYMET z Miejskiej Grki, http://www.rymet.pl/
Druhom z Ochotniczej Stra?y Po?arnej z Izbic
Druhom z Ochotniczej Stra?y Po?arnej z Miejskiej Grki
Komendzie Hufca ZHP ?migiel
Prowadz?cym warsztaty - Patrykowi Malcherkowi, Bartoszowi "Snem" Kope?, TSB Demony, dh. phm. Marice Hoffmann, dh. phm. Paulinie Jzefiak, dh. phm. Ewie Kocio?ko, dh. pwd. Marcie Kurkiewicz, dh. Ma?gorzacie Miedzi?skiej, dh. Magdalenie Snelli, dh. pwd. Sylwii Trzcieli?skiej, cz?onkom HKR "Impilo".
Dru?ynie sztabowej w sk?adzie: dh. Marcinowi D?browskiemu, dh. Weronice Dudzie, dh. Zuzannie G?uszek, dh. Elizie Jankowiak, dh. Paw?owi Jaraczewskiemu, dh. Marii Musielak, dh. Micha?owi Skrzypczakowi, dh. Magdalenie Snelli, dh. Adamowi Solakowi, dh. Aleksandrze Szafli?skiej, dh. Weronice ?witelskiej, dh. Zuzannie Wilczy?skiej,
Dzi?kujemy dru?ynowym oraz opiekunom, ktrzy zajmowali si? cz?onkami swoich gromad i dru?yn oraz wszystkim uczestnikom Zlotu za ich harcersk? energi? i postaw?.
Wreszcie dzi?kujemy wszystkim go?ciom naszego Zlotu za prze?ywanie wsplnie z nami tych harcerskich chwil oraz wszystkim tym, ktrzy wsparli nas przyjaznym gestem oraz s?owem.

Komenda Hufca ZHP Rawicz oraz Komenda Zlotu Hufca

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.