Start Aktualno?ci Aktualno?ci 11 listopada w Rawiczu
11 listopada w Rawiczu

W Rawiczu, w 96 rocznice odzyskania przez Polsk? Niepodleg?o?ci odby?y si? uroczysto?ci. Komendant Hufca i harcerze z dru?yny reprezentacyjnej naszego hufca wzi?li udzia? w uroczystej Mszy ?w., nast?pnie z?o?yli wi?zanki kwiatw pod pomnikiem ?w. Jana Paw?a II i przed pomnikiem ?o?nierza Polskiego. W czasie uroczysto?ci nasi harcerze pe?nili s?u?b? przy sztandarze kombatantw, a tak?e wystawili honorowe warty przy pomnikach.

Foto: Przewodnicz?cy RPH druh Marek Heinze


 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.