W ?rod? 26 listopada 1 Pocztowa Rawicka Dru?yna Harcerska zorganizowa?a wielki cyga?ski bal andrzejkowy. Na balu pojawi?y si? zuchy z 2 Gromady Zuchowej 'Le?ne Skrzaty", 3 Gromady Zuchowej 'Weso?e Plastusie " oraz z 11 Dru?yny Harcerskiej "Prze??cz" z Miejskiej Górki. Nawet ch?odna i zdradliwa pogoda nie odstraszy?a naszych dzielnych zuchów od ch?ci? wspólnej andrzejkowej zabawy. Na jeden magiczny wieczór mog?y si? przenie?? z cyga?skim taborem do niesamowitej krainy wró?b czarów i magii. Harcerze roz?o?yli swoje wozy i ka?dy zuch wylosowa? przepyszne ciasteczko z wró?b?. Kolorowe korowody ta?cz?cych zuchów podziwiali rodzice. Wszystkie wró?by i przepowiednie na przysz?y rok okaza?y si? pomy?lne, wywo?a?y zainteresowanie i rado??, dlatego te?, dzieci opu?ci?y bal w doskona?ych humorach. Bal zako?czy? si? tradycyjnym kr?giem do którego zaprosili?my rodziców. 


Stworzone dziÄ™ki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.