Start Aktualno?ci Aktualno?ci 18 urodziny 12 DH "WATRA"
18 urodziny 12 DH "WATRA"

Cofnijmy si? w czasie do 5 grudnia. Tego dnia rozpocz?? si? nasz biwak urodzinowo-miko?ajkowy. W pi?tek ?wi?towali?my z ma?ym op?nieniem 18 urodziny naszej dru?yny. W ko?cu jeste?my pe?noletni! W sobot? wcielili?my si? w pomocnikw ?wi?tego Miko?aja - pracowali?my w jego warsztacie, szukali?my grzecznych - nie tylko dzieci, zastanawiali?my si? z ?osiem "Gdzie jest Miko?aj?". Na zako?czenie przeszli?my ostateczny sprawdzian, bior?c udzia? w grze.


 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.