Start Aktualno?ci Aktualno?ci Przekazanie Betlejemskiego ?wiat?a Pokoju 2014
Przekazanie Betlejemskiego ?wiat?a Pokoju 2014

Jak co roku przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia rawiccy harcerze przekazali Betlejemskie ?wiat?o Pokoju do ko?cio?w i instytucji. Przekazanie ?wiat?a by?o okazj? do z?o?enia ?ycze? i wr?czenia kartek z ?yczeniami z tegorocznym has?em ?wiat?a "Pokj jest w Nas!". Betlejemski Ogie? zosta? przekazany m.in. w rawickich ko?cio?ach, w ko?ciele w ?aszczynie i Pakos?awiu, w Starostwie Powiatowym w Rawiczu, Urz?dzie Miasta Gminy Rawicz, Komendzie Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Rawiczu, Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu, Zak?adzie Karnym w Rawiczu, w instytucjach i jednostkach podleg?ym Urz?dowi Miejskiemu a tak?e w redakcji "?ycia Rawicza".

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.