Start Aktualności Aktualności 96 rocznica wubuchu Powstania Wielkopolskiego.
96 rocznica wubuchu Powstania Wielkopolskiego.

Dawno, dawno temu - w grudniu 2014 roku... Dwudziestoczteroosobowa reprezentacja naszego hufca wzi??a udzia? w uroczysto?ciach zwi?zanych z 96. rocznic? wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wsplnie z reprezentacj? z hufca Konin i Dru?yn? Reprezentacyjn? Chor?gwi Wielkopolskiej uczestniczyli?my w obchodach w Poznaniu i w Warszawie. Powitani zostali?my mrozem, ale nie przeszkodzi?o nam to w dzielnym pe?nieniu s?u?by - m. in. pe?nili?my wart? przy Grobie Nieznanego ?o?nierza, rozdawali?my kokardy narodowe osobom uczestnicz?cym w obchodach, sk?adali?my wi?zanki kwiatw. Ostatni dzie? naszej wyprawy przeznaczyli?my na realizacj? zada? zwi?zanych ze zdobywaniem przez nasz hufiec imienia Aleksandra Kami?ski ego: zwiedzili?my Muzeum Powstania Warszawskiego, a p?niej na Cmentarzu Wojskowym na Pow?zkach odwiedzili?my groby harcerzy walcz?cych w II Wojnie ?wiatowej. Na grobie Aleksandra Kami?skiego zawiesili?my chust? w naszych rawickich ??to-zielonych barwach - jako symbol pami?ci o jego dokonaniach. Wszystkim uczestnikom gratuluj? wytrwa?o?ci i dzi?kuj? za Wasz? gotowo?? do s?u?by w ka?dych warunkach.

Zdj?cia wykonali i udost?pnili: Jaros?aw Zimniak, Marika Hoffmann, Paulina Jzefiak.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.