W siedzibie Gimnazjum w Sierakowie komendant naszego hufca podpisa? porozumienie o wspo?pracy z dyrektorem gimnazjum Panem Piotrem Mo?kiem. G?ówne cele porozumienia to wspolne dzia?ania na rzecz promowania wolontariatu, idei i warto?ci harcerskich, wspó?organizowanie ró?nych ciekawych form, zwi?kszenie zaanaga?owania m?odzie?y w w gotowo?? niesienia pierwszej pomocy poprzez wspólne warsztaty i szkolenia. Przypominamy ?e biuro komendy naszego hufca od kilku miesi?cy znajduje si? w?a?nie w budynku gimnazjum w Sierakowie.

 

 


Stworzone dziÄ™ki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.