Start Aktualno?ci
Aktualno?ci
1% dla naszego hufca!

 

W siedzibie Gimnazjum w Sierakowie komendant naszego hufca podpisa? porozumienie o wspo?pracy z dyrektorem gimnazjum Panem Piotrem Mo?kiem.

Więcej…
 

Rawicki Orszak Trzech Krli to kolejna okazja do s?u?by, z ktrej skorzystali?my.

Więcej…
 
96 rocznica wubuchu Powstania Wielkopolskiego.

Dawno, dawno temu - w grudniu 2014 roku... Dwudziestoczteroosobowa reprezentacja naszego hufca wzi??a udzia? w uroczysto?ciach zwi?zanych z 96. rocznic? wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Więcej…
 
Przekazanie Betlejemskiego ?wiat?a Pokoju 2014

Jak co roku przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia rawiccy harcerze przekazali Betlejemskie ?wiat?o Pokoju do ko?cio?w i instytucji.

Więcej…
 
Biwak 8 DH "TERAZ AFRYKA" 12-14 grudnia 2014

W dniach 12-14 grudnia odby? si? biwak 8 DH pt ,,Teraz Afryka ".

Więcej…
 
18 urodziny 12 DH "WATRA"

Cofnijmy si? w czasie do 5 grudnia. Tego dnia rozpocz?? si? nasz biwak urodzinowo-miko?ajkowy. W pi?tek ?wi?towali?my z ma?ym op?nieniem 18 urodziny naszej dru?yny.

Więcej…
 

W ?rod? 26 listopada 1 Pocztowa Rawicka Dru?yna Harcerska zorganizowa?a wielki cyga?ski bal andrzejkowy. Na balu pojawi?y si? zuchy z 2 Gromady Zuchowej 'Le?ne Skrzaty", 3 Gromady Zuchowej 'Weso?e Plastusie " oraz z 11 Dru?yny Harcerskiej "Prze??cz" z Miejskiej Grki.

Więcej…
 

Od 4-13 sierpnia 2014 roku harcerki iharcerze 8 Dru?yny Harcerskiej Granatowe Tropiki wBojanowie przebywali na obozie harcerskim wOstrowie Wielopolskim tu? nad Zalewem Piaski - Szczygliczka. Obz zosta? zorganizowany wramach Harcerskiej Akcji Letniej 2014, ajego organizacja by?a mo?liwa tak?e dzi?ki dofinansowaniu zGminnej Komisji Rozwi?zywania Problemw Alkoholowych wBojanowie.

Więcej…
 
11 listopada w Rawiczu

W Rawiczu, w 96 rocznice odzyskania przez Polsk? Niepodleg?o?ci odby?y si? uroczysto?ci. Komendant Hufca i harcerze z dru?yny reprezentacyjnej naszego hufca wzi?li udzia? w uroczystej Mszy ?w., nast?pnie z?o?yli wi?zanki kwiatw pod pomnikiem ?w. Jana Paw?a II i przed pomnikiem ?o?nierza Polskiego.

Więcej…
 
11 listopada w Bojanowie

Dnia 11 listopada 2014 r. w Bojanowie odby?y si? obchody 96. rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci. Harcerze z 8 Dru?yny Harcerskie "Granatowe Tropiki" wzi?li udzia? w uroczystej Mszy ?w., a tak?e prowadzili i uczestniczyli w apelu poleg?ych pod Urz?dem Miejskim w Bojanowie.

Więcej…
 
Wyjazd do Warszawy!

Dru?ynowi! Tu mo?ecie zg?osi? swoich harcerzy na wyjazd do Warszawy na obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego:

https://docs.google.com/a/zhp.net.pl/forms/d/1qTzM8GdhmNok5UN4Ut1HZHubyjmywfL7pTYqcxt739w/viewform

Więcej…
 
V Fotograficzna Gra Miejska "Szare Szeregi"

V edycja Gry ju? za nami! Ponad 150 osb fotografowa?o urokliwe miejsca naszego pi?knego Rawicza :)

Więcej…
 
Harcerze na Targach Ekonomii Spo?ecznej w Rawiczu.

W sobot? 6 wrze?nia na rawickim Rynku odby?y si? Targi Ekonomii Spo?ecznej. Na naszym stoisku dla m?odszych odbywa?y si? zabawy z chust? animacyjn?, nieco starsi mogli wzi?? udzia? w grze.

Więcej…
 
1 wrze?nia 2014r. - warta

W dniu 1 wrze?nia 2014r. druhny z naszego hufca wystawi?y honorow? wart? z okazji 75 rocznicy wybuchu II Wojny ?wiatowej.

Więcej…
 

Kilka zdj?? z jednego z obozw naszego hufca podczas HAL 2014.

Więcej…
 
Podsumowanie i podzi?kowania po ZLOCIE HUFCA!

Po Zlocie Hufca pozosta?o nam jeszcze raz z?o?y? serdeczne harcerskie podzi?kowania wszystkim...

Więcej…
 

ZLOT HUFCA ZHP RAWICZ - Miejska Grka 27-29.06.2014r. Pierwszego dnia zlotu by? apel, by?o ognisko, by?y rozmowy do p?na..

Więcej…
 

W czwartek 29 maja 2014r. przy naszym Hufcu zosta?a powo?ana do ?ycia Rada Przyjaci? Harcerstwa.

Więcej…
 
Dzie? Kadeta w Rawiczu 21 maja 2014r.

Dzie? Kadeta w Rawiczu 21 maja 2014r. - foto

Więcej…
 
Obchody ?wi?ta Konstytucji 3 maja w Rawiczu.

Obchody ?wi?ta Konstytucji 3 maja w Rawiczu.


Więcej…
 
Warta Dru?yny Reprezentacyjnej przy Krzy?u i Ikonie.

W dniu dzisiejszym cz?onkowie dru?yny reprezentacyjnej naszego hufca wystawili wart? przy Krzy?u i Ikonie ?wiatowych Dni M?odzie?y.

Więcej…
 
Harcerscy pozoranci - zdarzenia masowe s?u?b ratowniczych...

W dniu 8 kwietnia 2014 roku harcerki i harcerze z naszego hufca wzi?li udzia? w do?? nietypowym zdarzeniu - zdarzeniu masowym...

Więcej…
 
Nowa instruktorka!

Widzicie podk?adk?? Grono instruktorw naszego hufca powi?kszy?o si?! Zobowi?zanie Instruktorskie z?o?y?a dh. pwd. Marta Kurkiewicz! Gratulujemy i ?yczymy wspania?o?ci na instruktorskim szlak.

Więcej…
 
Zlot Hufca Rawicz

Link do rejestracji na zlotowe zaj?cia:

https://docs.google.com/a/zhp.net.pl/forms/d/1Arf3e-S4LJ9VHKTqg2L8mbHXGtbLEEaR9xExXrtcQo4/viewform

Ale...Jak si? zapisa??!

#ktopierwszytenlepszyklika?szybko

Je?eli dokonali?cie ju? tego trudnego wyboru, na jakie zaj?cia chcecie pj?? na Zlocie, czeka na Was jeszcze tylko jedno trudne zadanie zapisanie si? na nie :) ?eby by?o ?atwiej, krok po kroku opisa?am dla Was ten proces:

  1. Wejd? na link z rejestracj?, ktry zostanie opublikowany w ?rod? o 21 na stronie zlotowego wydarzenia.
  2. Wybierz swoj? grup? wiekow?, klikaj?c na odpowiedni? odpowied?.
  3. Kliknij kontynuuj nic prostszego!
  4. Wybierz JEDNE zaj?cia z bloku pasje przez klikni?cie na wybrany opis (wybrana odpowied? zostanie zaznaczona po lewej stronie)
  5. Wybierz JEDNE zaj?cia z bloku sport przez klikni?cie na wybrany opis (wybrana odpowied? zostanie zaznaczona po lewej stronie)
  6. Wpisz swoje imi? i nazwisko, numer Twojej dru?yny oraz maila, na ktrego zostanie wys?ana informacja czy uda?o Ci si? zapisa? na wymarzone zaj?cia :)
  7. Kliknij prze?nij.
  8. I ju?! Gratulacje! Oczekuj maila z potwierdzeniem :)

WA?NE: Mo?e si? zdarzy?, ?e zapiszesz si? na zaj?cia, na ktre b?dzie ju? komplet uczestnikw. Dlatego sprawd? swoj? poczt? mailow? czy na pewno zapisy posz?y zgodnie z planem!!! Je?eli nie zapisz si? jeszcze raz, wybieraj?c inne zaj?cia :)

ZAJ?CIA ZLOTOWE!!!

 
Biuro Komendy Hufca Rawicz!

Komenda Hufca Rawicz informuje, ?e od 27 lutego 2014 roku biuro Komendy Hufca znajduje si? w obiekcie Gimnazjum w Sierakowie, ulica Przyjemskiego 35 63-900 Rawicz, sala numer 031. Od 11 marca 2014 roku komenda czynna w ka?dy wtorek od godziny 17:00 do 18:00. Zapraszamy!

 
Narodowy Dzien Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych - 1 marca 2014r.

W Dniu Narodowego ?wi?ta Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych nasi w?drownicy pe?nili wart? honorow? pod pomnikiem ?o?nierza Polskiego oraz na rawickim cmentarzu przy g?azie "Polski Walcz?cej"

Więcej…
 
Dzie? My?li Braterskiej na sportowo - Bojanowo 22 luty 2014r.

W sobot? 22 lutego 2014 roku na sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bojanowie odby?y si? obchody Dnia My?li Braterskiej Hufca Rawicz, tym razem na sportowo.

Więcej…
 
I Zimowisko PRDSH

W czasie ferii zimowych dru?yn? wybrali?my si? na zimowisko!

Więcej…
 

W dniach 7-9 lutego 2014 roku zuchy i harcerze z Prbnej Druzyny Harcerskiej z Miejskiej Grki i 12 Druzyny Harcerskiej "WATRA" z Izbic byli na biwaku zimowym w Kuraszkowie.

Więcej…
 

Cz?onkowie 8 Dru?yny Harcerskiej "Granatowe Tropiki" wzi?li udzia? w balu karnawa?owym przedszkolakw z Kawcza.

Więcej…
 
Harcerki w Przedszkolu im. Krasnala Halabaly!

Na specjalne ?yczenie i zaproszenie przedszkolakw z grupy Nied?wiadki w Przedszkolu im. Krasnala Ha?aba?y pojawi?y si? harcerki - dh. Ewa i dh. Marika ?eby opowiedzie? dzieciom kim s? zuchy i czy ka?dy przedszkolak mo?e nim zosta?.

Więcej…
 
22 Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Rawiczu...

22 Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Rawiczu...

Więcej…
 
Betlejemskie ?wiat?o Pokoju 2013

W dniach 22,23 grudnia 2013r. rawiccy harcerze przekazali Betlejemskie ?wiat?o Pokoju do ko?cio?w i instytucji.

Więcej…
 
Spotkanie op?atkowe Hufca Rawicz - Izbice 20.12.2013r.

W pi?tek 20 grudnia 2013 roku w Izbicach odby?o si? spotkanie op?atkowe Hufca Rawicz.

Więcej…
 
Harcerze z 12 DH "WATRA" Ambasadorami B?P 2013!

Cz?onkowie 12 Dru?yny Harcerskiej "Watra" z Izbic zostali wybrani przez G?wn? Kwater? ZHP na Ambasadorw Betlejemskiego ?wiat?a Pokoju 2013.

Więcej…
 
Biwak Wigilijny - 13-15.12.2013r. w Sierakowie.

W dniach 13-15.12.2013r. w Gimnazjum w Sierakowie odby? si? Biwak Wigilijny.

Więcej…
 

W dniach 6-8 grudnia 2013 roku odby? si? ju? VIII Biwak Wigilijny Siedemnastej, Dziewi?tnastej i Prbnej Starszoharcerskiej.

Więcej…
 
ZAPROSZENIE

Zaproszenie na spotkanie w sprawie powo?ania

Rady Przyjaci? Harcerstwa.

 

Pierwsze spotkanie informacyjne dotycz?ce Rady Przyjaci? Harcerstwa za nami!

Więcej…
 
8 urodziny 8 Dru?yny Harcerskiej "Granatowe Tropiki" z Bojanowa.

W pi?tkowy wieczr 18 pa?dziernika 8 Dru?yna Harcerska "Granatowe Tropiki" obchodzi?a swoje 8 urodziny.

Więcej…
 
Ca?a Polska Uczy Ratowa? - Tak?e Rawicz

"Europejski Dzie? Przywracania Czynno?ci Serca - rekord w RKO. W samo po?udnie 16 pa?dziernika 2013r. cz?onkowie HKR "IMPILO" oraz harcerze (kandydaci na cz?onkw "IMPILO") wzi?li udzia?....

Więcej…
 

W pierwszy weekend pa?dziernika, tj. 4-6.10.2013r. 4 - osobowa reprezentacja Harcerskiego Klubu Ratowniczego "IMPILO" bra?a udzia? w XV Oglnopolskich Zawodach ZHP w Ratownictwie w Gda?sku.

Więcej…
 
HKR "IMPILO" w Poznaniu.

W sobot? 28 wrze?nia 2013r. cz?onkowie Harcerskiego Klubu Ratowniczego "IMPILO" uczestniczyli w zabezpieczeniu od strony medycznej uroczysto?ci ods?oni?cia Pomnika Harcerzy na Pozna?skiej Malcie.

Więcej…
 
Kosmiczna ekspedycja - biwak 8 DH w Kuraszkowie.

W dniach 27 - 29 wrze?nia 2013 roku godnie z has?em przewodnim biwaku harcerze 8 DH "Granatowe Tropiki" wyruszyli na kosmiczn? ekspedycj?. Wirtualnie zwiedzali odleg?e planety, poruszali si? w?rd gwiazd oraz odkrywali tajemnice gwiazdozbiorw.

Więcej…
 
IV Forograficzna Gra Miejska "Szare Szeregi".

W sobot? 21 wrze?nia na terenie Rawicza odby?a si? ju? IV Fotograficzna Gra Miejska "Szare Szeregi". Tym razem do rywalizacji przyst?pi?o 20 patroli podzielonych na 2 trasy - dzienn? i nocn?, w sumie 160 osb.

Więcej…
 
WAKACJE!!! A w wakacje jeste?my na obozach...

Znajdziecie nas:

5-18 lipca 2013 Obz w Wilczu

lipiec 2013 Obz w Marianwce

21-31 lipca 2013 Kolonia zuchowa w Ustroniu

 
Pracowity okres "IMPILO"

Ostanie miesi?ce to pracowity okres dla cz?onkw Harcerskiego Klubu Ratowniczego "IMPILO".

Zobacz wi?cej! :)

Więcej…
 
Druh Piotr odszed? na Wieczn? Wart?

Ze smutkiem zawiadamiamy, ?e w dniu 18 czerwca 2013 roku odszed? na wieczn? wart? druh phm. Piotr Lewandowski. Instruktor Hufca ZHP Rawicz, wieloletni dru?ynowy, komendant Szczepu Harcerskiego w Bojanowie. Wielki cz?owiek, nasz przyjaciel... Uroczysto?? pogrzebowa odby?a si? 22 czerwca 2013 roku w Bojanowie.

Rozkaz specjalny Komendanta Hufca Rawicz.

 

W dniu 29 maja odby?a si? zbirka wyborcza hufcw: Leszno, ?migiel, Ko?cian, Wschowa, Krotoszyn, Ko?min Wielkopolski i Rawicz. Mia?a ona na celu wybr delegatw na XXXVIII Zjazd ZHP, ktry odb?dzie si? w dniach 5-8 grudnia 2013r. w Warszawie.

Więcej…
 
?wi?to ?wi?tego Jerzego.

Z tej okazji zuchy i harcerze uczestniczyli w mszy ?wi?tej w Ko?ciele p.w. Chrystusa Krla i Zwiastowania NMP w Rawiczu.

Więcej…
 
Wiosenny biwak.

W pierwszy wiosenny weekend harcerze z 12 Dru?yny Harcerskiej uczestniczyli w Wiosennym Biwaku Integracyjnym, ktry zosta? zorganizowany przez Hufiec ZHP Rawicz. Biwak odby? si? w Miejskiej Grce.

Więcej…
 
Wieczorne ?piewogranie

Bg rozpostar? tren ciemno?ci
I gdy gwiazdy w noc wybieg?y
?piewam dla was i do nieba
?e przyja?ni mi potrzeba
p?omiennego ogniobrania r?k przyjaci? i .....

Więcej…
 
Dzie? My?li Braterskiej 2013!

Z tej okazji odby?o si? spotkanie w Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu.

Więcej…
 
SZAL 2013

Tegoroczne ferie kolejny raz up?yn??y niektrym z nas pod znakiem SZALa.

Więcej…
 
Balik w Izbicach.
24 stycznia w Izbicach rawickie zuchy wzi??y udzia? w baliku karnawa?owym zorganizowanym przez so?ectwo wsi Izbice.
Więcej…
 
Ratownicy ZHP w Szkole Podstawowej w Mas?owie!

We wtorek 5 lutego 2013r. sze?cioosobowa grupa z Harcerskiego Klubu Ratowniczego "IMPILO" skorzysta?a z zaproszenia Pana Dyrektora Ryszarda Preussa i wybra?a si? na spotkanie z uczniami Szko?y Podstawowej w Mas?owie.

Więcej…
 
Akcja zarobkowa
W dniach 21 23 grudnia 2012r. 17 Rawicka Dru?yna Harcerska Or?y zorganizowa?a i przeprowadzi?a zbirk? pieni?dzy w jednym z rawickich marketw. W wyniku przeprowadzonej zbirki do puszek, zosta?a zebrana kwota 1 671,96z?. Ca?a kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie obozu dla harcerek i harcerzy, podczas tegorocznej harcerskiej akcji letniej.
 
Zuchowe Andrzejki

29 listopada rawickie zuchy spotka?y si? w Klubie Neptun aby wywr?y? sobie mnstwo zuchowych przygd w niedalekiej przysz?o?ci.

Więcej…
 
Kolonia Zuchowa w Lewinie K?odzkim.

Od 22 do 31 lipca rawickie zuchy przebywa?y w Lewinie K?odzkim. Cho? w zasadzie to nie zupe?nie rawickie a Wsz?dobylskie, bo pod tak? nazw? odbywa?a si? tegoroczna kolonia zuchowa. Uczestniczy?o w niej 19 dzieci, nad ktrymi opiek? sprawowa?y 3 osoby kadry.

Więcej…
 
Walka o ogie?!

19 lipca harcerze z 17 Rawickiej Dru?yny Harcerskiej "Or?y" oraz 19 Rawickiej Dru?yny W?drowniczej "Czarna Per?a" wrcili z dwutygodniowego obozu w Jele?ni.

Więcej…
 
Dzie? My?li Braterskiej 2012

W tym roku z tej okazji zuchy, harcerki, harcerze i instruktorzy naszego hufca spotkali si? 21 lutego w sali klubu Neptun w Rawiczu. Uroczyst? zbirk? rozpocz?li?my wspln? piosenk?. Nast?pnie zuchy przypomnia?y histori? naszego harcerskiego ?wi?ta.

Więcej…
 
Kurs przewodnikowski "SZAL"

W dniach 10 - 16 lutego w Szkole Podstawowej w Miejskiej Grce odby? si? Kurs Przewodnikowski "SZAL". Wzi??o w nim udzia? 20 uczestnikw z Hufcw Rawicz, Leszno, ?migiel i Mi?sk Mazowiecki. Organizatorem by? Mi?dzyhufcowy Zesp? Kadry Kszta?c?cej, komendantem formy hm. Wojciech J?drzejczak, a w sk?ad kadry weszli instruktorzy Hufcw Rawicz i Leszno.

Więcej…
 
Hufcowe spotkanie op?atkowe - Bojanowo, 21 grudnia 2011 r.

21 grudnia 2011 r. odby?o si? Hufcowe Spotkanie Op?atkowe. O 17.00 zaproszeni go?cie przyjechali do Bojanowa. W ten zimowy wieczr wszyscy w??czyli?my si? do ?wi?tecznej zabawy.

Więcej…
 
Harcerscy ratownicy!

W?drowniczy Kurs Pierwszej Pomocy w Bojanowie. 23 uczestnikw, 8 instruktorw, 12 osb kadry pomocniczej, 90 godzin biwakowych.

Więcej…
 
93 rocznica odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci

W 93 rocznic? odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci, w Rawiczu, Bojanowie oraz Miejskiej Grce odby?y si? uroczysto?ci patriotyczne, w ktrych udzia? wzi??y dru?yny naszego hufca.

Więcej…
 

Ju? po raz drugi w sobot? 24 wrze?nia 2011 roku na terenie Rawicza odby?a si? Fotograficzna Gra Miejska Szare Szeregi zorganizowana przez W?drowniczy Kr?g Instruktorski M?odnik dzia?aj?cy przy Hufcu ZHP Rawicz. Tym razem z zaproszenia organizatorw skorzysta?o 9 patroli, reprezentuj?cych dru?yny harcerskie oraz rawickie szko?y.

Więcej…
 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.